Een dringend verzoek om de route van de optocht zoveel mogelijk vrij te maken van geparkeerde auto’s en busjes. In de optocht zitten weer een groot aantal grotere praalwagens en het zou echt zonde zijn als die er niet doorheen komen, temeer omdat er zoveel tijd en aandacht naar uit is gegaan om voor Putten wederom een prachtige optocht te realiseren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u een fantastische dag toe.

Bestuur Oranjevereniging Putten